image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
THUẬN BÌNH NÂNG CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, thời gian qua, xã Thuận Bình đã quan tâm triển khai đầy đủ các nội dung về cải các hành chính theo hướng dẫn của UBND huyện, qua đó góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính. Các nội dung kế hoạch cải cách hành chính được tập trung thực hiện đạt tiến độ đề ra như: văn bản phát hành điện tử đạt 100%, tỷ lệ ký số đạt 100%. Tỷ lệ trả kết quả hồ sơ trước hạn trên 90% ,v.v.

UBND xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách thực hiện các nội dung cải cách hành chính. Tăng cường phối hợp các ngành, đoàn thể. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tạo tài khoản dịch vụ công, nộp hồ sơ trực tuyến, sử dụng các ứng dụng như: Long An số, VNeID,v.v.góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính ở xã còn một số hạn chế như: Việc cấp giấy xác nhận định danh cá nhân do ngành công an cấp, trong các giấy tờ chỉ có xác nhận về thời gian người ở địa phương, không nêu rõ quá trình cư trú; Công tác phối hợp tuyên truyền về công tác CCHC chưa đi vào chiều sâu; Tỷ lệ người dân nộp hồ sơ trực tuyến qua dịch vụ công bưu chính công ích thấp,v.v.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết Quý I, ông Nguyễn Lê Bảo Trung- Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã yêu cầu: “đối công tác cải cách hành chính, trong thời gian tới cần tăng cường chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức. Kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, thiếu chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức trong việc giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp, không để gây dư luận xấu, bức xúc trong nhân dân. Cán bộ, công chức thường xuyên khai thác, sử dụng có hiệu quả các chức năng của hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Tăng cường trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước đảm bảo 100% được xử lý văn bản trên môi trường điện tử. Tiếp tục duy trì và phát huy mô hình hỗ trợ tổ chức cá nhân tạo tài khoản dịch vụ công và nộp hồ sơ trực tiếp. Đồng thời thực hiện có hiệu quả nội dung Kế hoạch khắc phục những hạn chế trong công tác cải cách hành chính của năm 2023.

Trong quá trình triển khai thực hiện, cán bộ, công chức chuyên môn cần thực hiện tốt công tác niêm yết công khai các thủ tục hành chính được phân công phụ trách. Đồng thời, kiểm soát và tham mưu UBND xã kiến nghị đến cấp có thẩm quyền thay đổi, bổ sung nội dung, quy trình, thủ tục hổ sơ hành chính phù hợp với tình hình thực tế và nâng cao công tác cải cách hành chính tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Anh-tin-bai

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã- Nguyễn Lê Bảo Trung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Anh-tin-bai

Anh-tin-bai

Đoàn thanh niên tham gia hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng Long An số và tuyên truyền hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến

Thanh Truyền-VHXH Thuận Bình

Tin liên quan
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement