image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Tân Tây đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số

Xác định đẩy mạnh công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Thời gian qua, xã Tân Tây đã và đang từng bước đổi mới nội dung, hình thức thực hiện, đẩy mạnh cải cách hành chính trên nhiều lĩnh vực gắn chuyển đổi số, trọng tâm là tăng cường ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, lấy người dân, doanh nghiệp là chủ thể, trung tâm để phục vụ. Nhờ vậy, công tác cải cách hành chính trên địa bàn xã đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, xã Tân Tây đã tập trung phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công nghệ. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi số, đáp ứng nhu cầu phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và hình thành các công dân số. Đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm sự thuận tiện các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch công việc. Trong quá trình triển khai thực hiện, xã đã yêu cầu cán bộ, công chức chuyên môn thường xuyên học tập, nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin, nhằm đáp ứng tiến trình chuyển đổi số; thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng tại các bản trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, dịch vụ hành chính công, thanh toán không dùng tiền mặt…; thành lập các nhóm Zalo ở từng lĩnh vực phụ trách để chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành, thông tin và thống nhất trong triển khai thực hiện, nhất là những văn bản chỉ đạo đột xuất đều được gửi qua hệ thống thư điện tử hoặc tin nhắn qua các nhóm zalo để cán bộ công chức xã, cũng như đội ngũ cán bộ chuyên trách thôn kịp thời nắm bắt, triển khai thực hiện.

 
Anh-tin-bai

CBCC xã Tân Tây hướng dẫn người dân tạo tài khoản, nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công trực tuyến

Bên cạnh đó, xã Tân Tây đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức chuyên môn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá sự hài lòng của người dân tại bộ phận một cửa của xã. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý, điều hành của chính quyền địa phương. Đến nay, tại bộ phận một cửa của xã được trang bị đầy đủ trang thiết bị, máy tính, máy in, máy Scan, mạng nội bộ, mạng Internet phục vụ công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công theo hướng hiện đại, đạt hiệu quả; 100% cán bộ, công chức xã, cán bộ công an, cán bộ chuyên trách, Trưởng ấp, Bí thư chi bộ bản có tài khoản dịch vụ công; cán bộ, công chức xã sử dụng thành thạo phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc trong công tác chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ;100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của xã được tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống một cửa điện tử của xã, đồng thời thực hiện chữ ký số; niêm yết công khai, đầy đủ các thủ tục thuộc các lĩnh vực thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến và hướng dẫn người dân về dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoặc một phần. Trang thông tin điện tử của xã được nâng cấp, đáp ứng nhu cầu truy cập thông tin của người dân; lắp đặt phòng họp không giấy tờ… Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhất là tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính nên từ đầu năm đến nay, tổng hồ sơ thủ tục hành chính xã Tân Tây tiếp nhận ở các lĩnh vực là 168 hồ sơ. Trong đó, xã đã chứng thực cho 41 trường hợp, bao gồm chứng thực bản sao từ bản chính được 21 trường hợp, chứng thực HĐGD 05 trường hợp, chứng thực chữ ký, điểm chỉ 15 trường hợp. Đối với công tác hộ tịch có tổng số 68 trường hợp. Trong đó, xã đã thực hiện thủ tục liên thông đăng ký khai sinh – cấp thẻ bảo hiểm – đăng ký thường trú; đăng ký khai tử - xoá đăng ký thương trú – mai táng phí 59 trường hợp.

 
Anh-tin-bai

Hệ thống các pano tuyên truyền trực quan được niêm yết tại bộ phận một cửa xã Tân Tây

Phát huy kết quả đạt được, hiện nay xã Tân Tây đang tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính để các tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch công việc được thuận tiện, nhanh chóng, chính xác, đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, thường xuyên rà soát, cập nhập, thống kê các thủ tục hành chính mới ban hành; nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ năng lực chuyên môn, đổi mới tác phong lề lối làm việc, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức với nhân dân; áp dụng các sáng kiến vào giải quyết công việc, hướng đến xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương./. 

Hà Bảo Xuyên

 

 

Tin liên quan
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement