image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Hội đồng nhân dân

1.  Thông tin chung về cơ quan:

Tên cơ quan: HĐND huyện Thạnh Hóa

Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Điện thoại: 072. 3911 158

Fax: 072. 3857 322

Email: hdndthanhhoa@longan.gov.vn

2.  Chức năng,  nhiệm vụ, quyền hạn: 

 Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện: Theo luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019

3. Thông tin lãnh đạo cơ quan:

* Bà Nguyễn Thị Thu Trinh, Bí thư Huyện ủy, CHủ tịch HĐND huyện.

* Ông Nguyễn Trọng Cần, UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện - Thường trực

* Ban Pháp chế HĐND huyện

Ông Trần Văn Chi - Trưởng ban

Ông Lê Văn Lý - Phó ban

* Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện:

Ông Trần Trung Nông - Phó ban

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement