image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1

Văn bản Quy phạm pháp luật

Tổng số: 36
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
05/2023/QĐ-UBND 15/09/2023 Quyết định quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lượt xem: 6
Tải về 0
04/2023/QĐ-UBND 09/08/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế
Lượt xem: 6
Tải về 0
03/2023/QĐ-UBND 06/04/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Thạnh Hoá
Lượt xem: 6
Tải về 0
03/2023/QĐ-UBND 06/04/2023 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Thạnh Hoá
Lượt xem: 6
Tải về 0
02/2023/QĐ-UBND 20/02/2023 Quyết định quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thạnh Hóa
Lượt xem: 6
Tải về 0
02/2023/QĐ-UBND 20/02/2023 Quyết định quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thạnh Hóa
Lượt xem: 6
Tải về 0
01/2023/QĐ-UBND 16/02/2023 Quyết định quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạnh Hóa
Lượt xem: 6
Tải về 0
01/2023/QĐ-UBND 16/02/2023 Quyết định quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạnh Hóa
Lượt xem: 7
Tải về 0
04/2021/QĐ-UBND 20/10/2021 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường
Lượt xem: 8
Tải về 0
03/2021/QĐ-UBND 13/10/2021 Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ
Lượt xem: 6
Tải về 0
1234
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement