image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Xã, phường, thị trấn

UBND Thị trấn Thạnh Hóa

1. Thông tin chung:

- Địa chỉ: Khóm 3, Thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

- Điện thoại:  0272. 3857 454;

- Email: ubndthanhhoa@longan.gov.vn

2. Giới thiệu chung:

- Vị trí địa lý: Thị trấn Thạnh Hóa là trung tâm hành chính của huyện Thạnh Hóa.

Phía Đông giáp với xã Thủy Đông.

Phía Tây giáp với xã Thủy Tây.

Phía Nam giáp với xã Thạnh An.

Phía Bắc: giáp với xã Thuận Nghĩa Hòa.

- Diện tích tự nhiên: 1.172,21 ha.

- Địa bàn được chia làm 04 khu phố: khu phố 1, khu phố 2, khu phố 3, khu phố 4.  

- Số hộ: 1.600 hộ; Dân số: 5.407 người (năm 2013).

3. Thông tin lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

01

Phan Vũ Cường

Bí thư -Chủ tịch UBND

02723 911454

02

Lê Thị Hợp

Phó Chủ tịch HĐND

02723 911454

03

Phan Hồng TâmPhó Chủ tịch UBND
02723 857454


UBND xã Thủy Tây

1. Thông tin chung:

- Địa chỉ: ấp 1, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa

- Điện thoại: 02723 857 149

- Fax: 02723 857 149

- Thư điện tử: ubndthuytay@longan.gov.vn

2. Giới thiệu chung:

- Vị trí địa lý:

+ Phía Đông: giáp Thị trấn Thạnh Hóa và xã Thuận Nghĩa Hòa

+ Phía Tây: giáp xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh

+ Phía Nam: giáp xã Thạnh An, huyện Thạnh Hóa

+ Phía Bắc: giáp xã Thạnh Phước và xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa

- Diện tích tự nhiên: 3148,41 ha.

- Địa bàn xã chia thành 04 ấp: ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4.

- Số hộ: 1183 hộ; Dân số 4746 người (năm 2013).

3. Thông tin lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

01

Nguyễn Thị Xuân Lan


Bí thư ĐU


02

Phạm Văn Định

PCT HĐND xã

01232418566

03

Đặng Phú Sĩ

Chủ tịch UBND xã

 

02723 857 149

04

Dương Thanh Điệu

Phó Chủ tịch UBND xã

0982867538

 

UBND xã Thanh An

1. Thông tin chung

Địa chỉ:  Ấp 3, xã Thanh An, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Điện thoại:  072. 3600 544; 072 3600 545

Email: ubndthanhan@longan.gov.vn

2. Giới thiệu chung:

- Vị trí địa lý: xã Thạnh An nằm về phía Nam huyện Thạnh Hóa, cách trung tâm huyện Thạnh Hóa 10 km.

+ Phía Đông giáp xã Thủy Đông 

+ Phía Tây giáp xã Kiến Bình, xã Tân Bình - huyện Tân Thạnh.

+ Phía Nam giáp xã Tân Hòa - huyện Tân Thạnh, xã Thạnh Mỹ, xã Thạnh Hòa, xã Thạnh Tân - huyện Tân Phước - tỉnh Tiền Giang.

+ Phía Bắc giáp xã Thủy Tây, thị trấn Thạnh Hóa.

- Diện tích tự nhiên: 6489,32 ha. Địa bàn xã chia thành 04 ấp: ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4.

- Dân số của toàn xã: 690 hộ, với 2392 người (năm 2013).

3. Thông tin lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

01

 

Phạm Tấn Lộc

Chủ tịch HĐND


02

Trương Hoàng Phong

Phó Chủ tịch HĐND


03

Mã Thanh Điền

Chủ tịch UBND


04

Nguyễn Trung Trực
Phó Chủ tịch UBND


 

UBND xã Tân Đông

1. Thông tin chung:

Địa chỉ:  Ấp 3, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Điện thoại: 072. 3599 591;

Fax:  072. 3599 815

Email: ubndtandong@longan.gov.vn

2. Giới thiệu chung:

- Vị trí địa lý:

+ Phía Đông giáp xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa

+ Phía Tây giáp xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa

+ Phía nam giáp xã Tân Hòa Đông, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

+ Phía Bắc giáp Sông Vàm Cỏ Tây, xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa

- Diện tích tự nhiên: 3.200,88 ha

- Địa bàn xã được chia thành 4 ấp: ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4.

- Số hộ:  1.525 hộ; Dân số: 6.240 người.

3. Thông tin lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

01

Bùi Văn Dũng

Chủ tịch HĐND

01684529133

02

Nguyễn Thành Kính

Phó Chủ tịch HĐND


03

Võ Thanh Bảo

Chủ tịch UBND

04

Võ Hoàng Long

Phó Chủ tịch UBND

 

UBND xã Tân Tây

1. Thông tin chung:

Địa chỉ:  Ấp 1, xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Điện thoại:  0272. 3916 019;

Email: ubndtantay@longan.gov.vn

2. Giới thiệu chung:

- Vị trí địa lý:

Phía Đông giáp với xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa.

Phía Tây giáp với xã Thủy Đông, Thạnh Hóa.

Phía Nam giáp với xã Tân Hòa Đông, Tân Phước - Tiền Giang.

Phía Bắc giáp với sông Vàm Cỏ, xã Long Thạnh và Long Thuận, huyện Thủ Thừa.

- Diện tích tự nhiên: 3752,61 ha.

- Địa bàn được chia thành 5 ấp: ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5 

- Số hộ: 1.088 hộ, dân số 4.207 người (năm 2013).

3. Thông tin lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

01

LêThị Kim Toàn

BT ĐU


02

Phạm Thị Mỹ Phung

Chủ tịch UBND

0977066372

03

NguyễnXuân Hảo

PBT,Chủ tịch HĐND

0919665865

 
04

Hồ Minh Cường
 

UBND xã Thủy Đông

1. Thông tin chung

Địa chỉ:  xã Thủy Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Điện thoại:  0272. 3857 232

Email: ubndthuydong@longan.gov.vn

2. Giới thiệu chung

- Vị trí địa lý:

Phía Đông giáp với xã Tân Tây, huyện Thạnh Hóa.

Phía Tây giáp với xã Thạnh An, Thạnh Hóa.

Phía Nam giáp với xã Tân Hòa Đông và Thạnh Mỹ, Tân Phước - Tiền Giang.

Phía Bắc giáp với sông Vàm Cỏ, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa.

- Diện tích tự nhiên: 4471,49 ha.

- Địa bàn được chia thành 4 ấp:  ấp Nước Trong, ấp Đông Hòa, ấp Bến Kè, ấp Voi Đình.

- Số hộ: 1.475 hộ, dân số 5.737 người (năm 2013).

3. Thông tin lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

01

Nguyễn Thanh Thanh

Chủ tịch HĐND

0919823659

02

Phùng Thị Kim Soàn

Phó Chủ tịch HĐND


03

Phan Vũ Cường

BT ĐU, Chủ tịch UBND

0984275449

04

Nguyễn Thanh Thinh

Phó Chủ tịch UBND

0919456230

 

UBND xã Thuận Bình

1. Thông tin chung:

Địa chỉ:  Ấp Đồn A, xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Điện thoại:  072. 3857 113; 072 3911 848;

Fax: 072 3911 845

Email: ubndthuanbinh@longan.gov.vn

2. Giới thiệu chung:

- Vị trí địa lý: xã Thuận Bình nằm ở phía Bắc của huyện Thạnh Hóa, cách trung tâm huyện 13 km theo tuyến lộ Ông Bính-Thuận Bình nối liền Quốc lộ N2. Ranh giới tiếp giáp:

+ Phía Đông giáp xã Long Thành, Long Thạnh, huyện Thủ Thừa.

+ Phía Tây giáp xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa.

+ Phía Nam giáp xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa.

+ Phía Bắc giáp Svay Rieng, Campuchia và xã Bình Hòa Hưng - huyện Đức Huệ.

- Diện tích tự nhiên: 5661,10 ha.

- Địa bàn được chia thành 4 ấp: ấp Gãy, p 61, ấp Đồn A, p Đồn B.

- Số hộ: 740 hộ, Dân số: 2870 người (năm 2013).

3. Thông tin lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại01

Nguyễn Lê Đoan Trang

PCT.HĐND

01265617178

02

Nguyễn Văn Tèo

BT ĐU, CT.UBND

01232677474

03

Lê Văn Rựng

PCT.UBND


04

Nguyễn Thị Thùy Linh

PCT.UBND

01253268238


UBND xã Tân Hiệp

1. Thông tin chung:

- Địa chỉ: Cụm dân cư ấp 2, xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

- Điện thoại: 072 3919907.

- Thư điện tử: ubndtanhiep@longan.gov.vn

2. Giới thiệu chung

- Vị trí địa lý:

+ Phía Đông: giáp với xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa.

+ Phía Tây: giáp với xã Bình Thạnh và Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa.

+ Phía Bắc giáp 02 xã Tua Sa Đây và Chanh Tria, tỉnh Svay Rieng của Campuchia.

+ Phía Nam: giáp với xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa.

- Diện tích: 4369,39 ha.

- Địa bàn được chia thành 4 ấp: ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 4.

- Số hộ: 1.010; Dân số: 3.927 người (năm 2013).

3. Thông tin lãnh đạo:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

01

Hồ Văn Tùng

CT.HĐND

0945403369

02

Nguyễn Văn Dũng

PCT.HĐND

0944307742

03

Lê Hoàng Hải

CT.UBND

0945846117

04

Huỳnh Thị Nga

PCT.UBND


05

Trần Thanh Mộng

PCT.UBND


 

UBND xã Thuận Nghĩa Hòa

1. Thông tin chung

Địa chỉ:  Ấp Vườn Xoài, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa.

Điện thoại:  072. 3857 255;

Email: ubndthuannghiahoa@longan.gov.vn

2. Giới thiệu chung

- Vị trí địa lý: xã Thuận Nghĩa Hòa nằm ở phía Đông Bắc của huyện Thạnh Hóa, cách trung tâm huyện Thạnh Hóa 2,2 km. Ranh giới hành chính tiếp giáp:

+ Phía Đông giáp xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa.

+ Phía Tây giáp xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa.

+ Phía Nam giáp Sông Vàm Cỏ Tây xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa.

+ Phía Bắc giáp xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa.

- Diện tích tự nhiên: 3598,42 ha.

- Địa bàn xã chia thành 05 ấp: ấp Nhơn Xuyên, ấp Bà Luông, ấp Trà Cú, ấp Vườn Xoài, ấp Vàm Lớn.

- Số hộ: 1.581 hộ; Dân số: 6.952 người (năm 2013).

3. Thông tin lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

01

Trần Văn Bi

 

Bí thư Đảng ủy

01238800567


02

Trần Phương Thắm

Phó Chủ tịch HĐND

01666140178

03

Nguyễn Văn Sơn

Phó Chủ tịch UBND

0987923348

 

UBND xã Thạnh Phú

1. Thông tin chung

Địa chỉ: ấp Thạnh Lập, xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Điện thoại:  072. 3859 936

Email: ubndthanhphu@longan.gov.vn

2. Giới thiệu chung

- Vị trí địa lý: xã Thạnh Phú nằm ở phía Đông Bắc của huyện Thạnh Hóa, cách trung tâm huyện Thạnh Hóa 8 km theo lộ liên huyện đường Vàm Thủ - Bình Hòa Tây nối liền Quốc lộ N2. Ranh giới hành chính tiếp giáp:

+ Phía Đông giáp xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa.

+ Phía Tây giáp xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa.

+ Phía Nam giáp xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa.

+ Phía Bắc giáp xã Tân Hiệp, Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa.

- Diện tích tự nhiên: 3066,78 ha.

- Địa bàn xã chia thành 04 ấp: ấp Thạnh Lập, p Cả Cỏ, p Ông Hiếu, p Ông Quới.

- Số hộ: 1069 hộ; Dân số: 4.535 người (năm 2013).

3. Thông tin lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

01

Nguyễn Văn Tụp
Bí thư Đảng ủy

02

Nguyễn Văn Thẳng

Phó Chủ tịch HĐND

0946261459

03

Phạm Văn Sang

Chủ tịch UBND

0919805520

04

 

Trần Hữu Phú
Phó Chủ tịch UBND 

UBND xã Thạnh Phước

1. Thông tin chung

Địa chỉ: Ấp Cả Sáu, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

Điện thoại:  0272. 3859 913

Email: ubndthanhphuoc@longan.gov.vn

2. Giới thiệu chung

- Vị trí địa lý: xã Thạnh Phước nằm ở phía Tây của huyện Thạnh Hóa, cách trung tâm huyện Thạnh Hóa 12 km theo lộ liên huyện đường Vàm Thủ - Bình Hòa Tây nối liền Quốc lộ N2. Ranh giới hành chính tiếp giáp:

+ Phía Đông giáp xã Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa.

+ Phía Tây giáp xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa.

+ Phía Nam giáp với xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa và xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh.

+ Phía Bắc giáp xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa và xã Bình Phong Thạnh, Mộc Hóa.

- Diện tích tự nhiên: 7.909,67 ha.

- Địa bàn xã chia thành 05 ấp: ấp Ông Qưới, ấp Đá Biên, ấp Cả Sáu, ấp Thạnh Trung, ấp Đình.

- Số hộ: 1845 hộ; Dân số: 7.765 người (năm 2013).

3. Thông tin lãnh đạo

STT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại
01

 

Nguyễn Văn Lâm

Phó Chủ tịch HĐND

02

Nguyễn Duy Thoại

Chủ tịch UBND

 


03

Nguyễn Văn Bơi

Phó Chủ tịch UBND


04

Nguyễn Chí Trường

Phó Chủ tịch UBND


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement