image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Triển khai khắc phục tồn tại, hạn chế và nâng cao Chỉ số CCHC (PAR INDEX) năm 2024 trên địa bàn huyện Thạnh Hóa

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế kéo dài nhiều năm (2021, 2022, 2023) chưa tổ chức khắc phục triệt để, cụ thể: Vẫn còn tình trạng gửi báo cáo CCHC định kỳ trễ so với thời gian quy định; Chưa cập nhật và niêm yết kịp thời các TTHC thuộc Bộ TTHC cấp xã, nhiều cấp; Còn sai sót trong quá trình tiếp nhận và giải quyết TTHC: Trả hồ sơ không đúng quy định; Nhận thừa, thiếu thành phần hồ sơ; Chưa cập nhật đầy đủ số lượng hồ sơ phát sinh vào Phần mềm một cửa điện tử của tỉnh; Chưa giải quyết đồng bộ giữa hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử; Giải quyết hồ sơ hành chính trễ hạn,…

Nhằm kịp thời cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của huyện trong năm 2024, UBND huyện đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 1619/KH-UBND ngày 25/3/2024 về khắc phục tồn tại, hạn chế và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2024 và phân công rõ trách nhiệm khắc phục đối với từng cơ quan, đơn vị có liên quan (Phòng Tư pháp, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ tại huyện, Trung tâm Hành chính công huyện và UBND các xã, thị trấn).

Đồng thời, tăng cường tổ chức kiểm tra công vụ đột xuất; kiểm tra công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn, nhất là kiểm tra việc tổ chức khắc phục hạn chế của năm 2023 để kịp thời nhắc nhỡ, chấn chỉnh, khắc phục cũng như có biện pháp xử lý đối với các đơn vị để tồn tại, hạn chế kéo dài, chậm khắc phục./.

                                                                    Gia Hòa – Phòng Nội vụ

Tin liên quan
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement