image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Thạnh Hóa tổng kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024

Trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2024, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tập trung lãnh chỉ đạo quyết liệt, đề ra nhiều giải pháp tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trong công tác tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, chất lượng công tác sơ tuyển, khám sức khỏe có nhiều chuyển biến tích cực. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn đã phối hợp triển khai thực hiện tốt quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị nhận quân, tổ chức thành công Hội trại tòng quân và Lễ giao nhận quân năm 2024. Năm 2024, huyện Thạnh Hóa có 104 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu, trong đó nhập ngũ vào quân đội nhân dân là 85 công dân và 19 công dân tham gia nghĩa vụ ngành Công an nhân dân.

Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện cũng triển khai một số nhiệm vụ cụ thể, như: Tiếp tục chỉ đạo, phổ biến, quán triệt và thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; thực hiện nghiêm nề nếp, chất lượng công tác đăng ký, đảm bảo chất lượng, số lượng; phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ; thực hiện nghiêm các bước theo quy trình tuyển quân đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, đúng pháp luật…vv.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá Trương Quốc Vinh ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024 của huyện. Đồng thời, Phó Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng đề nghị, trong thời gian tới Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Thạnh Hóa cần quan tâm một số nội dung, như: Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong Nhân dân để người dân hiểu, tự giác chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự; thực hiện tốt công tác phúc tra nắm nguồn thanh niên, công khai, minh bạch trong việc xét duyệt nghĩa vụ quân sự; quan tâm quản lý chặt chẽ không để sót nguồn, bỏ ngoài nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ; chú trọng tuyển chọn công dân là đảng viên, có sức khỏe tốt, trình độ cao; thực hiện phương châm tuyển quân tròn khâu “tuyển người nào, chắc người đó”; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra nhằm tránh các hình thức tiêu cực trong xét duyệt nghĩa vụ quân sự; tiếp tục thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tiếp đón công dân xuất ngũ trở về địa phương.

Tại hội nghị, có 7 tập thể và 19 cá nhân  được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
 

Trung Hưng

Trịnh Trung Hưng
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement