image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Kết quả trúng tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một quy chế về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 24/12/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 4/8/2020 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 05/8/2020;

Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của UBND huyện Thạnh Hóa về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng chức danh công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã;

Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Hóa thông báo kết quả trúng tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã đối với 04 thí sinh (có danh sách kèm theo).

Trong thời hạn chậm nhất 30 ngày, sau ngày thông báo đề nghị các thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ trúng tuyển gửi về Phòng Nội vụ.

Hồ sơ của người trúng tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác hoặc cư trú;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch thuật sang tiếng Việt, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều, kiện cấp và trong thời hạn sử dụng theo quy định;

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.

- Văn bản đề nghị của Chủ tịch UBND xã nơi trúng tuyển;

- Văn bản thống nhất của Ban chỉ huy Quân sự huyện Thạnh Hóa.

Khi đã hoàn thiện hồ sơ, sau 05 ngày làm việc thí sinh đến Phòng Nội vụ nhận Quyết định tuyển dụng. Trong thời hạn chậm nhất 30 ngày kể từ ngày có quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng phải đến UBND xã nhận việc. Trường hợp người được tuyển dụng vào công chức có lý do chính đáng mà không thể đến nhận việc thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn nêu trên, gửi Ủy ban nhân dân huyện. Thời gian xin gia hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn nhận việc quy định nêu trên.

Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Hóa thông báo đến các thí sinh trúng tuyển chức danh Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã được biết và thực hiện./.

2397_TB-UBND_24-05-2023_7. Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển.signed.pdf

2397_TB-UBND_24-05-2023_Danh sách thí sinh trúng tuyển theo TB.signed.pdf


Tin liên quan
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement