image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Thông báo triệu tập người dự tuyển đủ điều kiện dự phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2022

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một quy chế về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 4/8/2020 của UBND tỉnh Long An; Quyết định số 45/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh Long An về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của  Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 4/8/2020 của UBND tỉnh Long An;

Căn cứ Văn bản số 1974/SNV-XDCQCTTN ngày 27/6/2022 của Sở Nội vụ Long An về việc không thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã; 
Theo Biên bản số 476/BB-BKTP ngày 30/6/2022 của Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển công chức cấp xã năm 2022.
Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Hóa thông báo:
1. Triệu tập các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển phỏng vấn vòng 2 kỳ xét tuyển công chức cấp xã năm 2022. (có danh sách kèm theo)
2. Thời gian tổ chức ôn thi và tổ chức thi phỏng vấn:
2.1 Thời gian tổ chức ôn thi:
- 01 buổi, sáng ngày 08/7/2022.
- Địa điểm: Phòng Nội vụ huyện Thạnh Hóa, Khu phố 3 thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
2.2 Thời gian tổ chức thi phỏng vấn:
- Từ 8h00, ngày 15/7/2022.
- Địa điểm: Hội trường UBND huyện Thạnh Hóa, Khu phố 3 thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.
Lưu ý:
Tất cả các thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi trước 30 phút để làm thủ tục thi theo quy định.
3. Nếu có gì vướng mắc các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan liên hệ trực tiếp với phòng Nội vụ huyện Thạnh Hóa để được giải đáp./. 

3481_TB-UBND_04-07-2022_THONG BAO TRIEU TAP THI SINH DU XET TUYEN.signed.pdf

3481_TB-UBND_04-07-2022_DS DU DIEU KIEN DU TUYEN.XET TUYEN.signed.pdf


Ban biên tập
Tin liên quan
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement