image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Thông báo về việc thực hiện nhu cầu tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2023

Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh Long An ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Long An;

Căn cứ Văn bản số 2720/SNV-CCVC ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Sở Nội vụ Long An về việc hướng dẫn giải quyết hồ sơ chuyển công tác đối với viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Văn bản số 4545/SNV-TCBCCCVC ngày 08/12/2021 của Sở Nội vụ tỉnh về việc hướng dẫn một số quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND;

Căn cứ Văn bản số 1594/SNV-TCBCCCVC ngày 30/5/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Long An về việc thẩm định chỉ tiêu tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc UBND huyện Thạnh Hóa,

UBND huyện Thạnh Hóa thông báo đến UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về việc thực hiện nhu cầu tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2023 của huyện là 23 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

STTCấp họcChỉ tiêuChuyên môn nghiệp vụGhi chú
01Mầm non 04

- Giáo viên mầm non: 3

- Nhân viên kế toán: 01

 
02Tiểu học 9

- Giáo viên tiểu học: 5

- Giáo viên tiểu học Tiếng Anh: 01

- Giáo viên tiểu học Mỹ thuật: 01

- Giáo viên tiểu học Âm nhạc: 01

- Nhân viên Kế toán: 01

 

 
03Trung học cơ sở 10

- Giáo viên THCS Toán: 02

- Giáo viên THCS Địa lý: 02

- Giáo viên THCS Lịch sử: 01

- Giáo viên THCS Âm nhạc: 01

- Giáo viên THCS Tiếng Anh: 01

- Giáo viên THCS Ngữ văn: 01

- Nhân viên thư viện: 02

 

 
 Cộng 23  

 

Thành phần hồ sơ theo hướng dẫn tại Văn bản số 2720/SNV-TCCC ngày 23/11/2017 của Sở Nội vụ tỉnh Long An, tất cả giấy tờ để trong bì hồ sơ, bên ngoài ghi rõ họ tên, đơn vị công tác, địa chỉ và số điện thoại liên lạc (Riêng Sơ yếu lý lịch viên chức áp dụng theo Mẫu HS02-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ).

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong thời gian 15 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành Thông báo này.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện tại khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

- Sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ, UBND huyện niêm yết và công bố danh sách viên chức xin chuyển đến được xét duyệt theo thứ tự ưu tiên (theo biểu mẫu số 2) và danh sách đề nghị tiếp nhận (theo biểu mẫu số 3). Danh sách này được niêm yết công khai tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ đến khi có Quyết định chuyển công tác của Sở Nội vụ.

 Thông báo này được niêm yết công khai tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ huyện Thạnh Hóa và đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện trong thời gian tiếp nhận hồ sơ.

Trên đây là thông báo nhu cầu tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2023 của UBND huyện Thạnh Hóa./.

2630_TB-UBND_02-06-2023_Thông báo tiếp nhận viên chức năm hoc 2023.signed.pdf


Ban biên tập
Tin liên quan
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement