image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Thạnh Hóa năm 2022

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh Long An ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Long An;

Căn cứ Văn bản số 10813/UBND-THKSTTHC ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh Long An về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện Thạnh Hóa;

UBND huyện Thạnh Hóa thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện như sau:

I. Chỉ tiêu, chức danh nghề nghiệp, trình độ viên chức cần tuyển

1. Số lượng người cần tuyển dụng trong năm 2022 là 47 người, cụ thể như sau:

- Trung tâm Hành chính công: 01 người.

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: 02 người.

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh: 03 người.

- Các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 41 người. Trong đó:

+ Cấp học Mầm non: Giáo viên là 05 người; nhân viên là 01 người.

+ Cấp Tiểu học: Giáo viên ngành Giáo dục Tiểu học là 10 người, trong đó chuyên môn Tiểu học là 06 người, giáo viên Tiếng Anh là 03 người; giáo viên Âm nhạc là 01 người, nhân viên là 02 người. 

+ Cấp Trung học cơ sở: giáo viên là 05 người, gồm: 01 Âm nhạc, 01 Địa lý, 02 Toán; 01 Giáo dục công dân; nhân viên là 18 người. 

2. Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm là: 47 người.

(Phụ lục kèm theo).

II. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật;

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

III. Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày Thông báo tuyển dụng của UBND huyện Thạnh Hóa công khai trên phương tiện thông tin đại chúng (đài Truyền thanh huyện Thạnh Hóa), trên trang thông tin điện tử của UBND huyện.

- Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020, nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại UBND huyện thông qua Phòng Nội vụ hoặc gửi theo đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Nội vụ huyện Thạnh Hóa, khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Số điện thoại liên hệ: 02723.857.365, di động: 0816940194 gặp đồng chí An (phụ trách quản lý công chức viên chức).

- Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm, nếu đăng ký từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển.

Trường hợp người đăng ký có hành vi gian lận trong kê khai phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì UBND huyện Thạnh Hóa ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

 IV. Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức tuyển dụng

1. Hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện được thực hiện theo hình thức: Xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển

1.1. Nội dung xét tuyển

Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

1.2. Quy trình tổ chức xét tuyển: Được thực hiện theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ. Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Được thực hiện như quy định tại khoản 2, Điều 9 Nghị định số  115/2020/NĐ-CP cụ thể như sau:

+  Phỏng vấn để kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

+ Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự tuyển có không quá 15 phút chuẩn bị); Thời gian do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định căn cứ vào tính chất, đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tuyển.

+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

* Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

+ Có kết quả phỏng vấn tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm phòng vấn tại vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; Nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

- Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan Quân đội, sĩ quan Công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con Liệt sĩ, con Thương binh, con Bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 05 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/12/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Thạnh Hóa, địa chỉ: khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) hoặc gửi theo đường bưu điện (tính theo ngày đến bộ phận Văn thư Phòng Nội vụ).

5. Phí đăng ký dự tuyển

Mức phí tạm thu: 500.000 đồng/thí sinh (dự kiến số lượng thí sinh dưới 100 người) theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Khi số lượng thí sinh đăng ký có thay đổi so với dự kiến, Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo điều chỉnh về mức thu theo đúng quy định.

Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện xét tuyển, thông báo về thời gian ôn xét tuyển, thời gian xét tuyển, địa điểm xét tuyển và các thông báo khác liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức được niêm yết công khai tại cơ quan Phòng Nội vụ, địa chỉ: khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An và trên trang thông tin điện tử của huyện Thạnh Hóa tại địa chỉ: http://thanhhoa.longan.gov.vn

Số điện thoại liên hệ: 02723. 3858.365.

Lưu ý:

- Khi điền nội dung theo yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển đề nghị thí sinh đọc kỹ hướng dẫn, thông báo và danh sách chỉ tiêu trong Thông báo này để đăng ký chính xác vị trí dự tuyển.

- Tất cả các thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 được niêm yết công khai tại Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo và trên trang thông tin điện tử của huyện Thạnh Hóa tại địa chỉ: http://thanhhoa.longan.gov.vn (đề nghị các thí sinh đăng ký dự tuyển thường xuyên theo dõi trang thông tin điện tử của huyện Thạnh Hóa để kịp thời cập nhật các thông tin liên quan đến kỳ xét tuyển).

UBND huyện Thạnh Hóa thông báo việc tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đến các cơ quan, đơn vị và người có nhu cầu đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2022 được biết./.

6205_TB-UBND_30-11-2022_Thông báo tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022.signed (1) (1).pdf

6205_TB-UBND_30-11-2022_Phụ lục nhu cầu tuyển dụng VC năm 2022.signed.pdf

Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức.docx


Ban biên tập
Tin liên quan
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement