image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Thạnh Hóa năm 2024

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh Long An ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Long An;

Căn cứ Văn bản số 1105/UBND-THKSTTHC ngày 30/01/2024 của UBND tỉnh Long An về việc tuyển dụng viên chức tại đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Thạnh Hóa;

UBND huyện Thạnh Hóa thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện như sau:

I. Chỉ tiêu, chức danh nghề nghiệp, trình độ viên chức cần tuyển

1. Số lượng người cần tuyển dụng trong năm 2024 là 41 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

- Trung tâm Hành chính công: 01 chỉ tiêu.

- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: 03 chỉ tiêu.

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh: 04 chỉ tiêu.

- Các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 33 chỉ tiêu. Trong đó:

+ Cấp học Mầm non: Giáo viên Mầm non hạng III (V.07.02.06) 01 chỉ tiêu.

+ Cấp Tiểu học: 04 chỉ tiêu, gồm 02 nhân viên Thư viện trung cấp (V.10.02.07) và 02 nhân viên Kế toán viên trung cấp (06.032). 

+ Cấp Trung học cơ sở: giáo viên Trung học cơ sở hạng III (V.07.04.32) 10 chỉ tiêu, gồm: 02 Âm nhạc, 01 Mỹ thuật, 02 Địa lý, 02 Giáo dục công dân, 01 Công nghệ, 01 Toán, 01 Tiếng Anh. Nhân viên: 18 chỉ tiêu, gồm: 09 nhân viên Thư viện trung cấp, 08 nhân viên Thiết bị, thí nghiệm. 

2. Số lượng người làm việc cần tuyển tương ứng với từng vị trí việc làm là: 41 người.

(Phụ lục kèm theo).

II. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật;

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày Thông báo tuyển dụng của UBND huyện Thạnh Hóa công khai trên phương tiện thông tin đại chúng (đài Truyền thanh huyện Thạnh Hóa), trên trang thông tin điện tử của UBND huyện.

- Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại UBND huyện thông qua Phòng Nội vụ hoặc gửi theo đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Nội vụ huyện Thạnh Hóa, khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Số điện thoại liên hệ: 02723.857.365, di động: 0816940194 gặp đồng chí An (phụ trách quản lý công chức viên chức).

- Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm, nếu đăng ký từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển.

Trường hợp người đăng ký có hành vi gian lận trong kê khai phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì UBND huyện Thạnh Hóa ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

IV. Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức tuyển dụng

1. Hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện được thực hiện theo hình thức: Xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển

1.1. Nội dung xét tuyển

Kiểm tra, sát hạch thông qua vấn đáp về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

         1.2. Quy trình tổ chức xét tuyển: Được thực hiện theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 và Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ. Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Được thực hiện như quy định tại khoản 2, Điều 9 Nghị định số  115/2020/NĐ-CP và Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ.

* Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan Quân đội, sĩ quan Công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con Liệt sĩ, con Thương binh, con Bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 05 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Người hoàn thành nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

- Cán bộ công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân: Được cộng 1,5 điểm vào kết quả vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 15/02/2024 đến hết ngày 15/03/2024.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Thạnh Hóa, địa chỉ: khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) hoặc gửi theo đường bưu điện (tính theo ngày đến bộ phận Văn thư Phòng Nội vụ).

5. Phí đăng ký dự tuyển

Mức phí tạm thu: 500.000 đồng/thí sinh (dự kiến số lượng thí sinh dưới 100 người) theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Khi số lượng thí sinh đăng ký có thay đổi so với dự kiến, Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo điều chỉnh về mức thu theo đúng quy định.

Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện xét tuyển, thông báo về thời gian ôn xét tuyển, thời gian xét tuyển, địa điểm xét tuyển và các thông báo khác liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức được niêm yết công khai tại cơ quan Phòng Nội vụ, địa chỉ: khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An và trên trang thông tin điện tử của huyện Thạnh Hóa tại địa chỉ: http://thanhhoa.longan.gov.vn

Số điện thoại liên hệ: 02723. 3858.365.

Lưu ý:

- Khi điền nội dung theo yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển đề nghị thí sinh đọc kỹ hướng dẫn, thông báo và danh sách chỉ tiêu trong Thông báo này để đăng ký chính xác vị trí dự tuyển.

- Tất cả các thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức năm 2024 được niêm yết công khai tại Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo và trên trang thông tin điện tử của huyện Thạnh Hóa tại địa chỉ: http://thanhhoa.longan.gov.vn (đề nghị các thí sinh đăng ký dự tuyển thường xuyên theo dõi trang thông tin điện tử của huyện Thạnh Hóa để kịp thời cập nhật các thông tin liên quan đến kỳ xét tuyển).

UBND huyện Thạnh Hóa thông báo việc tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đến các cơ quan, đơn vị và người có nhu cầu đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2024 được biết./.

735_TB-UBND_05-02-2024_Thông báo tuyển dụng viên chức 2024.signed.pdf

735_TB-UBND_05-02-2024_DS nhu cầu tuyển dụng VC năm 2024.signed.pdf

Phiếu đăng ký dự tuyển.docx

 

Thanh Phong
Tin liên quan
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement