image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Về việc gia hạn thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Căn cứ Văn bản số 10813/UBND-THKSTTHC ngày 16/11/2022 của UBND tỉnh Long An về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện Thạnh Hóa;

UBND huyện Thạnh Hóa đã phát hành Thông báo số 6205/TB-UBND ngày 30/11/2022 về việc tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Thạnh Hóa năm 2022. Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển, so với chỉ tiêu cần tuyển còn thiếu. Vì vậy, UBND huyện Thạnh Hóa thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 như sau:

1. Các chỉ tiêu gia hạn thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển (đính kèm Phụ lục).

2. Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: đến hết ngày 15/01/2023.

3. Địa điểm nộp hồ sơ: nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại UBND huyện thông qua Phòng Nội vụ hoặc gửi theo đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Nội vụ huyện Thạnh Hóa, khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Số điện thoại liên hệ: 02723.857.365, di động: 0816940194 gặp đồng chí An (phụ trách quản lý công chức viên chức).

Thông báo này được được niêm yết công khai tại cơ quan Phòng Nội vụ, địa chỉ: khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An và trên trang thông tin điện tử của huyện Thạnh Hóa tại địa chỉ: http://thanhhoa.longan.gov.vn

Các nội dung khác liên quan đến công tác tuyển dụng: theo Thông báo số 6205/TB-UBND ngày 30/11/2022 của UBND huyện Thạnh Hóa về việc tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Thạnh Hóa năm 2022.

Trên đây là Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Thạnh Hóa năm 2022./.

6717.tb_0001.pdf

Phụ lục gia hạn các chỉ tiêu còn thiếu tuyển dụng VC 2022.xlsx


Tin liên quan
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement