image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Tăng cường cấp thẻ BHYT cho người cao tuổi, người khuyết tật

Đây là nội dung của Công văn số 4059/LĐTBXH-BTXH ngày 11/10/2022 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về giải pháp tăng cường cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người cao tuổi, người khuyết tật

Theo đó, thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, đảm bảo 100% người cao tuổi, người khuyết tật có thẻ bảo hiểm y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp về pháp luật, chính sách với người cao tuổi, người khuyết tật;

- Vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố rà soát số người cao tuổi, người khuyết tật chưa có thẻ bảo hiểm y tế; có giải pháp bảo đảm đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi, người khuyết tật theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm, triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Bộ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


Huỳnh Thanh Phong - Văn phòng HĐND-UBND huyện
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement